Hva er sjeldne jordartsmetaller?

EU har definert sjeldne jordartsmetaller (det engelske begrepet Rare Earth Elements gir forkortelsen REE) som en kritisk råvare. Sjeldne jordarter er et samlebegrep som brukes om 17 grunnstoffer som har unike egenskaper i sammenheng med moderne teknologi.  De er metaller, og selv om de er overalt, er de vanskelige å utvinne og kostbare å fremstille i ren form.

Hvorfor er de så viktige?

I 2016 ble rundt 160 000 tonn sjeldne jordartsmetaller brukt i ulike produkter verden over, med Kina, Japan, USA og Tyskland som de største brukslandene. De forskjellige metallene har mange ulike anvendelser, og er avgjørende for dagens teknologisamfunn. I dag brukes sjeldne jordartsmetaller i de fleste elektroniske apparater. Sjeldne jordartsmetaller er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet i elbiler og vindmøller.

Kina har kontroll over mesteparten av verdikjeden relatert til sjeldne jordartsmetaller. De produserer rundt 80 prosent og forbruker rundt 60 prosent av det globale markedet. Verden forøvrig er dermed sårbar for prissetting og eksport fra Kina. EU har en uttalt målsetting om å redusere denne avhengigheten gjennom å etablere en europeisk verdikjede basert på europeisk råstoff, foredlere og produsenter.

REE-regionen Telemark

I tillegg til Fensfeltet, rommer Telemark andre aktører og aktiviteter knyttet til verdikjeden for sjeldne jordartsmetaller. Selskapet REEtec bygger nå opp en fabrikk i Herøya industripark i Porsgrunn for miljøvennlig separasjon av sjeldne jordartsmetaller. Nylig bevilget EU 125 millioner til et Herøya-basert prosjekt som skal sikre bærekraftig, stabil og sikker europeisk produksjon av sjeldne jordartsmetaller. Sintef leder prosjektet, med aktører som REEtec og Yara i Porsgrunn i sentrale roller. Bedriften Bergfald Miljørådgivere i Skien, har tatt initiativ til å se på mulighetene for å starte en gjenvinningslinje for sjeldne jordartsmetaller fra lampepulver.

Vil du vite mer?

Kontakt oss