Hva er sjeldne jordarter og hvorfor er de så viktige?

EU har definert sjeldne jordarter (det engelske begrepet Rare Earth Elements gir forkortelsen REE) som en kritisk råvare. Sjeldne jordarter er et samlebegrep som brukes om 16 grunnstoffer som har unike egenskaper i sammenheng med moderne teknologi.  De er metaller, og selv om de er overalt, er de vanskelige å utvinne og kostbare å fremstille i ren form.

I 2016 ble rundt 160 000 tonn sjeldne jordarter brukt i ulike produkter verden over, med Kina, Japan, USA og Tyskland som de største brukslandene. De forskjellige metallene har mange ulike anvendelser, og er avgjørende for verdens velstandsutvikling og framtidens teknologisamfunn. I dag brukes sjeldne jordarter i de fleste elektroniske apparater. Verdiskapingen er betydelig, særlig ett stykke ut i verdikjeden. Sjeldne jordarter er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet i elbiler og vindmøller.

Kina har kontroll over mesteparten av verdikjeden relatert til sjeldne jordarter. De produserer rundt 80 prosent og forbruker rundt 60 prosent av det globale markedet. Verden forøvrig er dermed sårbar for prissetting og eksport fra Kina. EU har en uttalt målsetting om å redusere denne avhengigheten gjennom å etablere en europeisk verdikjede basert på europeisk råstoff, foredlere og produsenter.

Vil du vite mer?

Kontakt oss