Hva er sjeldne jordartsmetaller?

EU har definert sjeldne jordartsmetaller (det engelske begrepet Rare Earth Elements gir forkortelsen REE) som en kritisk råvare. Sjeldne jordarter er et samlebegrep som brukes om 17 grunnstoffer som har unike egenskaper i sammenheng med moderne teknologi.  De er metaller, og selv om de er overalt, er de vanskelige å utvinne og kostbare å fremstille i ren form.

Hvorfor er de så viktige?

I 2016 ble rundt 160 000 tonn sjeldne jordartsmetaller brukt i ulike produkter verden over, med Kina, Japan, USA og Tyskland som de største brukslandene. De forskjellige metallene har mange ulike anvendelser, og er avgjørende for dagens teknologisamfunn. I dag brukes sjeldne jordartsmetaller i de fleste elektroniske apparater. Sjeldne jordartsmetaller er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet i elbiler og vindmøller.

Kina har kontroll over mesteparten av verdikjeden relatert til sjeldne jordartsmetaller. De produserer rundt 80 prosent og forbruker rundt 60 prosent av det globale markedet. Verden for øvrig er dermed sårbar for prissetting og eksport fra Kina. EU har en uttalt målsetting om å redusere denne avhengigheten gjennom å etablere en europeisk verdikjede basert på europeisk råstoff, foredlere og produsenter.

REE-regionen Telemark

I tillegg til Fensfeltet, rommer Telemark andre aktører og aktiviteter knyttet til verdikjeden for sjeldne jordartsmetaller. Selskapet REEtec bygger nå opp en pilotfabrikk i Herøya industripark i Porsgrunn for miljøvennlig separasjon av sjeldne jordartsmetaller.  EU har bevilget 125 millioner til det Herøya-basert SecREEts-prosjektet som skal sikre bærekraftig, stabil og sikker europeisk produksjon av sjeldne jordartsmetaller. Sintef leder prosjektet, med aktører som REEtec og Yara i Porsgrunn i sentrale roller. Andre aktører i verdikjeden, lokalisert i Telemark, er Bergfald Miljørådgivere som har jobbet med utfordringer knyttet til gjenvinning av REE, samt Seram Coatings som bruker REE i sin produksjon av slitesterkt belegg.

I den sammenheng har Vekst i Grenland og Midt-Telemark næringsutvikling tatt initiativ til forstudier, et forprosjekt og nå et hovedprosjekt der målet er flere REE-relaterte arbeidsplasser i Telemark. Det mer langsiktige målet er å bygge opp en REE-klynge i Telemark, og ta posisjon som en ledende REE-region. Mer konkret skal prosjektet gjennomføre dialog/informasjonsutveksling med målbedrifter om Telemark som etableringssted, mobilisere til igangsetting av utviklingsprosjekter, og bistå aktører som vurderer utvikling og drift på Fensfeltet. Sintef og Herøya industripark deltar i prosjektet sammen med Vekst i Grenland og Midt-Telemark Næringsutvikling.

Vil du vite mer?

Kontakt oss