Funn etter langhullsboringer

Prøveboringer på Fensfeltet, gjennomført av Regiongeologen og NGU vinteren 2018/2019, viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller ned til 1000 meter. Innholdet varierer mellom 0,02 prosent til over 10 prosent, med flere lengre soner med mellom 1 prosent og 5 prosent.

Les rapporten her

Ressurspotensialet i Fensfeltet

Regiongeologen har gjennomført en geologisk ny-kartlegging av Fensfeltet og avgrensning av arealer med potensielle mineralressurser. De foreløpige beregningene tyder på at vi har med en REE-forekomst som er stor i global sammenheng.

Les rapporten her