Artikkelen her er delvis gjengitt av TA.no, skrevet av Juni Wendelin Fasting
(Du kan lese artikkelen i sin helhet her)

 

Fensfeltet utenfor Ulefoss inneholder en av verdens største forekomster av grunnstoffet thorium. Enorme mengder energi ligger lagret i det gamle jerngruveområdet utenfor Ulefoss.
Etter noen foreløpige undersøkelser som har blitt gjort på Fensfeltet, er det estimert at thoriumforekomstene i hele feltet kan inneholde mellom 10 og 120 ganger den samlede energimengden av olje og gass på norsk sokkel i Nordsjøen.
Fensfeltet inneholder i tillegg en stor forekomst av sjeldne jordartsmetaller (REE), som også er en uutnyttet ressurs per i dag.
Nøkkelen blir å kunne utvinne metallet kostnadseffektivt i stor skala, men foreløpig ligger det der som en mulig energiressurs i framtida.

 

Det eksperimenteres i India og Kina med å bruke thorium i stedet for uran som brensel i kjernekraftverk. Dette er et mye bedre miljømessig alternativ til uran, som brukes som brensel i kjernekraftverkene i dag.
For å få samme energimengde som fra 250 tonn naturlig uran, trenger man kun ett tonn thorium. Det er derfor åpenbart at avfallsproblemet blir langt mindre med thorium enn med uran, ifølge American Scientist. Nedbrytningstiden er i tillegg flere hundre år kortere og man får mye mindre mengde av det uønskede biproduktet plutonium.

Thor Energy AS ved Øystein Asphjell kan fortelle at de gjennom forskning har laget en egen patent for bruk av thorium i kjernekraftverk.
– Man kan allerede med dagens kjernekraftverk og teknologi bytte ut mye av dagens uran med thorium. Thorium har mange gode egenskaper som fører til renere og mer miljøvennlig kjernekraft, forteller Asphjell.
– Bruk av thorium som brensel fører til sikker drift, det leder varme bedre enn uran og er ikke vannløselig. Og det finnes cirka fire ganger mer thorium enn uran i jordskorpa, sier han.

I tillegg er thorium et mindre egnet materiale til å fremstille atomvåpen med enn uran og plutonium som blir brukt i dag.
– Vi satser på å selge brukerlisenser til kjernekraftverk som går over til å bruke vår brenselsteknologi, sier Asphjell.

 

Flere av fremtidens politiske ledere ser positivt på å utvinne Thorium i fremtiden. TA har fått tilbakemeldinger fra Unge Høyre, FrPU, Senterungdommen og Sosialistisk Ungdom.

Unge Høyre mener det ikke finnes prinsipielle grunner for å si nei til utbygging av kjernekraft og at Norge har optimale forhold for sikker produksjon og lagring, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få. De poengterer at det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke verdens behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensning.

Sosialistisk Ungdom er derimot prinsipielt imot utbygging av kjernekraftverk, vil kun satse på fornybar energi og mener at kjernekraftverk er en sikkerhetsrisiko.

Leder for FrPU, Bjørn-Kristian Svendsrud, uttaler at dette er grønn energi som kan skape viktige arbeidsplasser i Norge og kan bli Norges nye energieventyr.

Senterungdommen ved Torleik Svelle er positiv til utvinning av thorium i Fensfeltet, selv om partiet er negativ til utbygging av kjernekraftverk i Norge per i dag. Han presiserer at det er viktig med norsk eierskap slik at man skaper verdier og arbeidsplasser lokalt.