Nå har du sjansen.
Med to utstillinger, på DuVerden i Porsgrunn og på Kompetansehuset på Ulefoss, kan du få mer kunnskap om de verdifulle metallene som både elbiler og smarttelefoner er avhengige av. Og svaret på hvorfor nettopp Telemark er så viktig i denne sammenheng.   

Teknologisk utvikling skjer i et rivende tempo og etterspørselen etter disse metallene, eller sjeldne jordarter som vi oftest kaller dem (på engelsk: Rare Earth Elements, forkortet REE), vil fortsette å øke. Kina er nesten enerådende i produksjonen, og Europas selvforsyningsgrad må opp.

Telemark har mange spennende aktører og mye aktivitet med sjeldne jordarter. Derfor har Vekst i Grenland, Midt-Telemark Næringsutvikling, Herøya industripark og Sintef satt i gang et viktig prosjekt.

«Vi tror det er grunnlag for å utvikle en hel klynge av bedrifter som jobber med REE her, og jobber nå med å tiltrekke flere som kan koble sin virksomhet til sjeldne jordarter», forteller prosjektleder i Vekst i Grenland, Helene Norli.

Telemarks gull

For å lykke med det må temaet være synlig i det offentlige rom. Telemark har allerede mange spennende aktiviteter med REE, men som mange ikke vet om.

«Fensfeltet på Ulefoss er en av Europas aller største forekomster av sjeldne jordartsmetaller. Det er ikke småtteri, men noe å være stolt av. Yara og REEtec på Herøya, er nøkkelaktører i EU-prosjektet SecREEts. Der er målet er å bygge opp en europeisk produksjon av sjeldne jordarter. Lykkes de, vil det være gode nyheter med tanke på utvikling av ny industri, både her og i Europa», fortsetter prosjektlederen.

«Bevissthet rundt hva som finnes i elektronikken vi omgir oss med og metallenes ferd fra gruve til produkt og videre til avfallsressurs, er viktig i en sårbar verden. Temaet er fascinerende siden vi alle er avhengig av metallene i hverdagen. Er det mangel på sjeldne jordarter vil vi merke det – fort», legger hun til.

To fokus

Utstillingen på DuVerden omhandler alt fra gruvedrift til metallproduksjon. Der kan barn og voksne ta en quiz for å teste sine kunnskaper om sjeldne jordarter, samt teste ut styrken til forskjellige magneter med sjeldne jordarter i. Utstillingen på Kompetansehuset på Ulefoss tar for seg Fensfeltet og de lange tradisjonene for gruvedrift i området.

«Vi oppfordrer alle, små og store, til å ta turen innom DuVerden og Kompetansehuset for en titt», avslutter Helene Norli stolt.