Fensfeltet i Nome har trolig Europas største forekomst av metaller som er kritiske for det grønne skiftet.
Onsdag 27. november 2019 presenterte regiongeolog Sven Dahlgren rapporten om Fen i London.

Regiongeolog Sven Dahlgren har gjort geologiske undersøkelser i Fensfeltet fra 2015 til 2019.
– Høyst sannsynlig har vi med Europas største forekomster av sjeldne jordartsmetaller (REE) å gjøre», forteller han.
Det er snakk om 15 metaller som EU klassifiserer som kritiske for vestlig industri.
– Uten disse metallene vil vi ikke klare å få til noe grønt skifte. I dag er det Kina som står for nesten hele verdensproduksjonen, sier Sven Dahlgren.

Ifølge regiongeologen kan Norge og Telemark potensielt bli en produsent som kan bli viktig på global skala.

Dahlgren presenterte sin rapport om Fensfeltet på en konferanse om «Critical raw materials and our green future», som foregikk i det fasjonable Kohn Centre and Marble Hall i Royal Society, London.
Blant tilhørerne var også representanter for norsk industri.

Dahlgren sier det er en stor ære å bli spurt om å komme til Royal Society, som fungerer som Storbritannias nasjonale vitenskapsakademi. Her har kjente nordmenn som Fridjof Nansen og Thor Heyerdahl presentert sine funn.

Rapporten, som er en tungt geologisk faglig rapport, finner du her.