I slutten av februar ble det kjent at bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller (REE) finnes helt ned til 1000 meter under overflaten på Felsfeltet. Smarttelefoner, moderne TV-er og el-biler fungerer ikke uten dette jordartsmetallet.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid presenterte bakgrunnen for den framforhandlede avtalen på en pressekonferanse torsdag 9. mai.

– At en så stor aktør er interessert i å kjøpe undersøkelsesrettighetene, forteller meg at Fensfeltet er interessant. Det gir en indikasjon på at det er berettiget grunn til å håpe at dette går veien. Dette er det neste skrittet på veien mot et industrieventyr for Telemark, sa Løkslid.

Nødvendig avtale

I oktober 2017 ga Staten Telemark fylkeskommune førsteprioritets undersøkelsesrett til store deler av Fensfeltet i Nome kommune. – Det er ikke fylkeskommunens primæroppgave å drive gruvedrift, fortalte Løkslid.

For fylkeskommunen har det vært et mål å få inn en industriell aktør som er stor nok til å dra den tunge prosessen videre mot en mulig industrialisering av funnene av sjeldne jordartsmetaller. I tillegg til undersøkelsesplikten følger det med i avtalen en ikke ubetydelig aktivitetsplikt.

– Avtalen er et nødvendig skritt for å få det industrielle eventyret vi håper på.

Forventer lokal verdiskapning og arbeidsplasser

Ordfører i Nome kommune, Bjørg Tveito Lundefaret (Ap), er glad for at det er en stor industriaktør som skal undersøke utvinningsmulighetene på Fensfeltet.

– Vi er spente på hva dette vi bety på lang sikt. Vi har forventninger om at det kan føre til lokal verdiskapning og arbeidsplasser, og at Nome ikke bare vil bli en leverandør til storindustrien, sa hun og pekte på at innbyggerne i kommunen både er spente og litt skeptiske.

Hun mente det var en trygghet for prosjektet at det ligger inne i avtalen en informasjonsrutine gjennom et årlig møte mellom Norsk Mineral, fylkeskommunen og Nome kommune.

– Komplisert felt

Norsk Mineral AS er et Molde-basert familieeid selskap med røtter i mineral-industrien helt tilbake til 1948. Mineralindustri i form av gruvedrift og mineralprosessering utgjør i dag 25 prosent av selskapets virksomhet. Norsk Mineral driver i dag blant annet utvinning og prosessering av kalk og kvarts, og er en av to ledende virksomheter i verden som leverer høyrenset kvarts.

– Vi har snakket om Fenfeltet i mange år, et felt som er komplisert. Vi vil møte på store utfordringer og vi må regne med å bruke mye penger, men vi er nå beredt til å jobbe med prosjektet, sa forretningsutvikler Finn Tore Sylte.

Tidkrevende

Det blir neppe gruver i Nome med det første. Norsk Mineral har kjøpt retten til å undersøke om forekomstene er drivverdige, og må i den perioden vise til tilfredsstillende aktivitet. Innen 12 år må selskapet ha gjort en investeringsbeslutning, og innen tre år etter dette må de ha startet utbygging for kommersiell drift.

– Vi regner med at geologene får noe å tygge på i en periode. Det er mye skrivebordsarbeid som først må gjøres, og vi må foreta mange kjerneboringer, sa Sylte.

Han fortalte at teknologien som skal kunne skille ut de små, verdifulle partiklene finnes, men at de framover nå også vil lete etter enda bedre løsninger som gjør det mulig å tjene penger på mineralene.

– Her blir det garantert ingen gruvedrift de første fem årene.