Fen: Ny kunnskap om ressurspotensialet

Mange har sagt at under jordene på Fen ligger det enorme verdier i mineraler. Omsider er det gjort prøveboringer for å få mer kunnskap hva dette er. Nå er resultatet fra to langhullboringer klare.

Et nytt industrieventyr?

28.februar 2019 kunne fylkesordfører Sven Tore Løkslid melde om et mulig industrieventyr med sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet. Tester fra de to prøveboringene som er gjennomført er svært lovende. Boringene viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller helt ned de 1000 meterne som er boret. Innholdet varierer mellom 0,02 og 10 prosent, med lange soner mellom 1 og 5 prosent, noe som ansees å være svært bra. «Dette er over det jeg hadde våget å håpe på», sier regiongeolog Sven Dahlgren.

To dyphullsboringer

Nærings- og fiskeridepartementet bevilget i 2017 midler til prøveboring på Fensfeltet. Målet var å se om de sjeldne jordartsmetallene fortsetter hele 1000 m ned i bakken. Arbeidet ble startet opp i november 2017, og ble utført av Norges Geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med regiongeologen for Buskerud, Vestfold og Telemark. Boringene ble gjort ved den nedlagte Fen skole og øst for den videregående skolen på Søve ved Ulefoss. Etter at selve boringen ble avsluttet, har de undersøkt prøvekjernene.

Dataene fra prøveboringene er et nyttig grunnlag for næringsliv som ønsker å vurdere å investere i leting etter ressurser i Fensfeltet. «Nå er det industrien som må ta arbeidet videre», sier Dahlgren.

Data fra boring og tester er tilgjengelig på NGUs nettsider: https://www.ngu.no/publikasjon/rare-earth-elements-ree-two-long-drill-cores-fen-carbonatite-complex-telemark-norway

Mer kunnskap

Det offentliges bidrag til å samle kunnskap om Fensfeltet er heller ikke over. Prøvene fra prøveboringene skal analyseres videre hos NGU. I tillegg fortsetter regiongeologens arbeid med en geologisk kartlegging av området, et prosjekt som gjennomføres sammen med Nome kommune og Midt-Telemark næringsutvikling.