Etablering av ny forsyningslinje for sjeldne jordartsmetaller gir muligheter

EU har nettopp bevilget 125 millioner til prosjektet SeecREEts, hvor det skal bygges en miljøvennlig og konkurransedyktig forsyningslinje for sjeldne jordarter. Prosjektet har gitt begeistring og interesse i og utenfor Grenland.

Oppstart våren 2018

Sintef leder prosjektet, med Yara og REEtec i nøkkelroller. Råstoffet til produksjonen vil komme fra den fosfatholdige steinen som Yara bruker i sin gjødselproduksjon. Yara vil konsentrere opp jordartene, før REEtec separer dem til høy renhet. Jordartene leveres deretter til Less Common Metals (LCM) i England, som vil lage metaller av dem. Metallene leveres så videre til Vacuumschmelze (VAC), som produserer permanentmagneter. Prosjektet har forventet oppstart våren 2018.

For mer informasjon om prosjektet, se Herøya industriparks nettside

Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter (det engelske begrepet Rare Earth Elements gir forkortelsen REE) er viktig for fremtidens teknologiutvikling. Sjeldne jordarter brukes i mye elektronikk, og er avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet i elbiler og vindmøller. EU har definert sjeldne jordarter som en kritisk råvare. I dag kontrollerer Kina rundt 80 prosent av verdens produksjon av disse grunnstoffene.

Grenland og Telemark rommer flere aktører og aktiviteter i verdikjeden: REEtec er i ferd med å bygge opp et demoanlegg for seperasjon av sjeldne jordarter i Herøya industripark. Herøya industripark, hvor både Yara og REEtec er lokalisert, vil være lokasjon for aktiviteten i det EU-finansierte prosjektet SeecREEts. Europas største forekomst av REE finnes på Fensfeltet. Regiongeologen i Telemark, Vestfold og Buskerud er i disse dager i gang med prøveboringen. Bergfald Miljørådgivere jobber med et forprosjekt hvor de ser på mulighetene for å starte en gjenvinningslinje for sjeldne jordarter fra sparepærer og lysstoffrør.

Vekst i Grenland tar initiativ

Regionen må støtte opp under den aktiviteten som nå skjer, og samtidig benytte mulighetene dette fører med seg. Aktiviteten rundt sjeldne jordarter gir et potensial for å tiltrekke nye bedrifter, bl.a. innen viderefordeling av metallene, til regionen. Spesielt relevant er ekspanderende virksomheter eller i startup-miljøer rundt universiteter i Europa. Tilgang til råstoff, kompetanse og muligheten for å være en del av et miljø for bedrifter relatert til REE, kan gjøre Grenland til et attraktivt lokaliseringssted for slike bedrifter.

Vekst i Grenland har tatt initiativ til et markedsføringsarbeid, og et forslag til prosjekt er under planlegging. Oppsøkende markedsføring mot relevante bedrifter, og det å styrke investeringsklimaet i regionen, ses som sentralt i et slikt arbeid.