Hjem2019-04-30T08:28:53+00:00

Viktige metaller for det grønne skiftet

På Fensfeltet i Nome kommune, finnes potensielt en av Europas største forekomster av sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller brukes i mye elektronikk som smarttelefoner, pc-er og nettbrett. Sjeldne jordartsmetaller er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet elbiler og vindmøller.

Prøveboringer på Fensfeltet, gjennomført vinteren 2018/2019, viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller ned til 1000 meter. Innholdet varierer mellom 0,02 prosent til over 10 prosent, med flere lengre soner med mellom 1 prosent og 5 prosent.

Informasjon og data

Her finnes informasjon og data fra prøveboringene gjennomført av Regiongeologen og NGU, vinteren 2018/2019.

Data fra prøveboring

Siste nyheter