Loading...
Hjem2018-12-14T11:14:52+00:00

En europeisk ressurs

Historien om Fensfeltet på Ulefoss i Nome kommune i Telemark er mangfoldig og spennende. Historien omhandler blant annet en helt spesiell vulkan, en faglig debatt fra 1920-tallet og frem til idag, og om fremveksten av et av Norges eldste industrisamfunn. Idag rettes det mye oppmerksomhet mot Fensfeltet som Europas potensielt største forekomst av sjeldne jordarter (Rare Earth Elements – REE).

Siste nyheter