Hjem2019-12-05T09:11:40+00:00

Viktige metaller for det grønne skiftet

På Fensfeltet i Nome kommune, finnes potensielt en av Europas største forekomster av sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller brukes i mye elektronikk som smarttelefoner, pc-er og nettbrett. Sjeldne jordartsmetaller er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet elbiler og vindmøller.

Prøveboringer på Fensfeltet, gjennomført vinteren 2018/2019, viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller ned til 1000 meter. Innholdet varierer mellom 0,02 prosent til over 10 prosent, med flere lengre soner med mellom 1 prosent og 5 prosent.

Informasjon og data

Her finnes informasjon og data fra prøveboringene gjennomført av Regiongeologen og NGU, vinteren 2018/2019.

Data fra prøveboring

Siste nyheter

Fensrapport i Royal Society London

Fensfeltet i Nome har trolig Europas største forekomst av metaller som er kritiske for det grønne skiftet. Onsdag 27. november 2019 presenterte regiongeolog Sven Dahlgren rapporten om Fen i London. Regiongeolog Sven Dahlgren har gjort geologiske undersøkelser i Fensfeltet [...]

Historisk avtale signert

Artikkelen er gjengitt fra Telemark.no, skrevet av Kalle Seip. Etter ett år med forhandlinger, skrev fylkesordfører Sven Tore Løkslid og Finn Tore Sylte fra gruveaktøren Norsk Mineral torsdag under på avtale om undersøkelsesrett på Fenfeltet i Nome kommune. I [...]